OSNOVNA ŠOLA POLZELA, ENOTA VRTEC

Glavni trg 1, 3313 Polzela


Ravnateljica:

Bernardka SOPČIČ / Tel.: (03) 703-31-00

Pomočnica ravnateljice:

Sabina POSEDEL / Tel.: (03) 572-20-18


Tajništvo:

Alenka Strašek, Andreja TRBEŽNIK / Tel.: (03) 703-31-00


Računovodstvo:

Anica Paščinski / Telefon : (03) 703-31-15

Majda Diacci / Telefon: (03) 703-31-21

Faks: (03) 572-01-35


Elektronski naslov: tajnistvo-os.polzela1@siol.net

Transakcijski račun: 01373-6030675312

ID. ŠT. ZA DDV: SI33941688


ENOTA VRTEC POLZELA

Glavni trg 1, 3313 Polzela

03 572 20 18 I 041 620 729 (od 7.00 - 15.00),


PODRUŽNICA ANDRAŽ

Andraž nad Polzelo 64, 3313 Polzela

Gsm: 051 264 117 (od 6.30 – 15.00).

URADNE URE V ŠOLI IN VRTCU


Ravnateljica : vsak ponedeljek od 7.30-9.00

Pom. ravnateljice (vrtec) : 7.30-8.30 in 13.30-14.30


Tajništvo : 7.30-8.30 in 13.00-14.00


Računovodstvo : 7.30-8.30 in 13.00-15.00

Izven navedenega časa smo dosegljivi po e-pošti.


POSLOVNI ČAS VRTCA POLZELA: od 5.15 do 16.00

POSLOVNI ČAS VRTCA ANDRAŽ : od 6.15 do 15.15


Poslovni čas vrtca smo določili na osnovi potreb staršev, razvidnih iz prijavnice, ki velja za vsako šolsko leto posebej.

Kdaj? Kaj? 5.15–7.30

Prihodi otrok v vrtec, zbiranje oz. razdruževanje, igralne dejavnosti, počitek za otroke, ki to želijo, potrebujejo. 5.15–7.00


7.30–8.45

Priprava na zajtrk, zajtrk, pospravljanje – urejanje igralnic.od

8.30-10.00

Igralne dejavnosti, organizirane s sodelovanjem otrok, vzgojiteljic – v vseh primernih prostorih vrtca.

od 10.00–11.00 -- (do 11.30 za starejše otroke)


Bivanje na prostem: na igrišču vrtca, šole, sprehodi v naravo – v bližnjo okolico, (glede na vremenske razmere) – poleti zgodaj zjutraj, pozimi kasneje).

Kosilo, urejanje prostorov za igro ali počitek.

od 11.00 do 11.30 ( za starejše otroke od 11.30 do 12.30)

< 11.30 do 13.30 Počitek: spanje, ležanje, umirjene igralne dejavnosti, (12.30 za starejše, ) pri bedečih nadaljevanje dopoldanske dejavnosti.

(13.30) Vstajanje (otrok praviloma ne budimo), malica, igralne dejavnosti v prostorih vrtca ali na prostem, združevanje oddelkov, odhodi otrok domov.

Spodbujamo pozitivno energijo in vedro razpoloženje med vsemi zaposlenimi. Želimo dobro počutje vseh otrok, zato si prizadevamo za vsakega posebej, da vrtec spozna, se nanj postopno navadi in da v tem času tudi mi spoznamo otroka in starše, kar je pogoj za uspešno sodelovanje.

Posebno pozornost namenjamo otrokom s posebnimi potrebami. Razvijamo zdrav življenjski slog z veliko gibanja, plesa, bivanja na prostem, uravnoteženo zdravo prehrano z veliko tekočine, sadja in zelenjave. Skrbimo za živahen in dinamičen utrip, kjer se vedno kaj zanimivega dogaja in lahko otroci razvijajo in uresničujejo svoje interese, nagnjenja, potrebe na mnogo različnih načinov. Vsakemu otroku omogočimo, da se izrazi na svoj – izviren način.

Smo vrtec, ki je pozitivno naravnan za timsko delo, odprto komunikacijo, spremembe sprejemamo kritično in postopno, imamo velik interes za izobraževanje, iskanje novih uspešnih poti, ki ugotavljajo in zagotavljajo kakovost življenja otrok v vrtcu.

Vodilna vrednota so pristni medsebojni odnosi, ki omogočajo sodelovalnost in krepitev vsakega posameznika kot celovite osebnosti.


1. Družino spoštujemo in cenimo družino, njeno poreklo in svetovni nazor. Vrtec noče in ne more prevzeti vloge družine, lahko je le pomoč staršem pri varstvu in vzgoji njihovih otrok. Cilje lahko dosegamo le s simetričnim sodelovanjem vzgojiteljev in staršev.


2. Razvijanje odnosa do sebe in drugih (varnost, sprejetost, spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, strpnost) V današnjem potrošniškem svetu je težko biti dosleden, težko je počakati, deliti, ne imeti vsega. V vrtcu, v družbi vrstnikov, se te vrednote spontano oblikujejo. Zaposleni se trudimo zadovoljiti otrokove temeljne potrebe po varnosti, sprejetosti, po igri. Ob vsem tem pa otroci pridobivajo dragocene življenjske izkušnje in pozitivno samopodobo.


3. Narava, zdravje, gibanje (EKO, ZDRAV, FIT vrtec)

Naša prednost in posebnost je življenje v naravi, z naravo in za naravo. Otrokom omogočamo veliko bivanja v naravi, saj nam to omogoča naše geografsko poreklo. Otroci se učijo naravo spoštovati, čutiti in ohranjati. Ob neposrednem stiku z naravo si privzgojijo pozitivne življenjske navade, omogočeno jim je gibanje v naravnem okolju, spoznavajo odvisnost in povezanost vsega v naravi.


4. Prijateljstvo, zaupanje, iskrenost, delavnost vse to poskušamo živeti. Najboljši vzgled je dober vzgojitelj.


5. Kompetentnost, ustvarjalnost

1. člen Zakona o vrtcih: Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih.

Razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah.

Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja, negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja.

Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja.

Spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja.

Posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja.

Spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja.

Razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

Predstavitev

Bernarda

NAGOVOR RAVNATELJICE

Nekoč, po dežju, se je Sonce ozrlo in zagledalo sedembarvno Mavrico. Kdor jo je zagledal, vsak se je čudil, vzdihoval, občudoval in jo vzljubil. Kot največji zaklad se je raztezala po svodu neba in kot popolni kontrast razsvetljevala in krasila mračno, nevihtno nebo. Mavrica je bila zelo ponosna na to, da je bila čudovitih barv, mogočna in zaradi tega všečna, predvsem pa, da so jo imeli za lepšo od Sonca. Ponosno se je ozirala in paradirala po nebu.

Opazil jo je tudi Škrat in se odpravil iskati zaklad, saj mu je nekdo prišepnil, da se ob koncu mavrice skriva lonec zlata.

Mavričino razkazovanje je opazilo tudi Sonce in si mislilo: »Ti si lepa, to je resnica. Toda ali veš, da brez mene, tudi tebe ne bi bilo?«

A Mavrica se je še naprej smejala in se še bolj bohotila. Tedaj se je Sonce ujezilo in se skrilo za oblak – in Mavrice ni bilo več.

In, joj, prejoj ubogi Škrat, kje je sedaj zaklad, če Mavrice ni več.

Iskal jo je in iskal ter pripel do Vrtca Polzela, kjer je našel Mavrico skupaj s Soncem, kajti prišel je do stavbe, ki v svojem simbolu nosi ob soncu tudi mavrico – skupaj.

Skupaj sta kot prijatelja, z roko v roki sta okras stavbe šole in vrtca hkrati: Sonček z mavričnimi krili. Mavrica, ki roko podaja sončku, se nasmehne škratu in takoj postanejo prijatelji, kot otroci vrtca in šole, ki živijo pod skupno streho. Nemudoma se odpravijo, da skupaj poiščejo zaklade najmlajših v vrtcu in šoli.

 

In tudi v tem vrtčevskem letu vsi trije sporočajo:

»Čeprav sonček spominjam na poletje, na proste, brezčasne dni, ko smo neomejeno in svobodno uživali, lenarili in se družili, klepetali, se veselili… Mavrica sem ljuba zaradi lepote, ki jo nosim, zaradi popolnosti, vsemogočnosti… ljuba sem, ker obljubljam sonce za dežjem, veselje za žalostjo, svetlobo za temo, znanje po nevednosti…. Škrat sem navihan in obetam nagajive, zabavne dogodivščine. Tako različni smo, pa vendar nismo ne sovražniki ne tekmeci… skupaj se smejemo in si želimo novih prijateljev, novih zgodb, novih spominov. Veselimo se in vas vabimo, da vas odpeljemo na svojih mavričnih krilih s sončno energijo novim izzivom naproti…«

… kar slišimo njihov zvonek smeh, ko pravijo: »Pridite in se nam pridružite, vstopite v sončne in svetle, čiste, prenovljene prostore našega lepega in prijaznega vrtca, kjer bomo iskali prijateljstva, lovili žarke zgodnjega otroštva, tkali nove spomine. Skupaj se bomo smejali, veselili, si pomagali, ko bomo žalostni, skupaj premagovali ovire, se bodrili, zmagovali … se čim večkrat imeli lepo!«

Dragi otroci in spoštovani starši, prav vsi, ki smo z mavričnim sončkom in škratom dobri prijatelji, si želimo še enega uspešnega, veselja in novih dogodivščin polnega, vrtčevskega leta. Želimo si, da bo to čas novih razigranih doživetij v ljubečem, spodbudnem in prijaznem okolju obogatenem z veselimi, prijaznimi in ljubečimi ljudmi. Želimo si, da skupaj vstopimo v novo vrtčevsko leto z zavedanjem, da je vrtec naš drugi dom, kjer se razumemo le, če se spoštujemo, podpiramo, če upoštevamo pravila in če vemo, da smo na nek način enaki, ker si vsi želimo varnosti in znanj, pa vendar vsak po svoje svojstveni in raznoliki… in ravno zaradi tega tako zanimivi in enkratni. Kakorkoli želimo si… ne, SRČNO UPAMO, da si vse to želite tudi vi! Pridružite se nam, podajte roko Sončku in Škratu na mavričnih krilih ter skupaj poletimo novim uspehom, spominom nasproti.

Dobrodošli prav vsi!
Ravnateljica mag. Bernardka Sopčič

ODDELKI

(Prvo starostno, drugo starostno, vrtec Andraž)

PRVO STAROSTNO

PRVO STAROSTNO

od 7:00 ure dalje

ENOTA ŠKRATKOV VRTEC Glavni trg 1, 3313 Polzela pisarna vrtca: 03 572 20 18, 041 620 729 (od 7.00 – 15.00) oddelka 1 in 2:  059 016 442 (od 7. ure dalje), oddelka 3 in 4:  059 016 443 (od…

VRTEC ANDRAŽ

VRTEC ANDRAŽ

od 6:30 do 15:00

ENOTA VRTEC ANDRAŽ Andraž nad Polzelo 64, 3313 Polzela Vrtec Andraž: 051 264 117  (od 6.30 – 15.00). VIZIJA IN POSLANSTVO Spodbujamo pozitivno energijo in vedro razpoloženje med vsemi zaposlenimi. Želimo dobro počutje vseh otrok, zato si prizadevamo za vsakega…

DRUGO STAROSTNO

DRUGO STAROSTNO

od 5.15 do 16 .00

ENOTA ŠKRATKOV VRTEC Glavni trg 1, 3313 Polzela pisarna vrtca: 03 572 20 18, 041 620 729 (od 7.00 – 15.00) oddelka 5 in 6:  059 011 825  (od 5.15 – 16.00, izjemoma  tudi po 16. uri) oddelka 7 in…

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Obogatijo življenje in delo v vrtcu. Namenjene so dopolnjevanju potreb in interesov otrok in staršev ter pestrejši izbirivsebin. Obogatitveni programi se bodo izvajali v dopoldanskem času. Vsebina programov je opredeljena v letnih načrt ih posameznih oddelkov. Preberite več…