Bernarda

NAGOVOR RAVNATELJICE

Ko se v dolino prikradejo jutranje meglice in se dan začne povešati, se tudi za škratov vrtec in njegove »male stanovalce« prične novo obdobje. Prazne igralnice napolnijo razigrani glasovi, smeh in novi obrazki z iskrivimi očkami. Takrat je čas, da se mali škratki počasi privadijo na vrtčevsko vzdušje, spoznajo svoje sovrstnike in male prijateljčke, predvsem pa nove vzgojiteljice.

Takrat na okna udarijo tudi prve jesenske dežne kaplje, a sonček z mavričnimi krili in škrat sporočata:   »Pridite in se nam pridružite, vstopite v sončne in svetle, čiste, prenovljene prostore našega lepega in prijaznega vrtca, kjer bomo iskali prijateljstva, lovili žarke zgodnjega otroštva, tkali nove spomine. Skupaj se bomo smejali, veselili, si pomagali, ko bomo žalostni, skupaj premagovali ovire, se bodrili, zmagovali … se čim večkrat imeli lepo! Sonček vas bom spomnil na poletje, na proste, brezčasne dni, ko smo neomejeno in svobodno uživali, lenarili in se družili, klepetali, veselili… Mavrica bom pripeljala sonček za dežjem, veselje za žalostjo, svetlobo za temo, znanje po nevednosti…. Škrat sem navihan in obetam nagajive, zabavne dogodivščine. Pridite mali škratki, skupaj se smejmo in najdimo novih prijateljev, novih zgodb, novih spominov. Skupaj se veselimo in se odpeljimo na živobarvnih mavričnih krilih s sončkom v srčkih novim izzivom naproti…«

 

Dragi otroci in spoštovani starši, prav vsi, ki smo z mavričnim sončkom in škratom dobri prijatelji, si želimo še enega uspešnega, veselja in novih dogodivščin polnega, vrtčevskega leta. Želimo si, da bo to čas novih razigranih doživetij v ljubečem, spodbudnem in prijaznem okolju, obogatenim z veselimi, prijaznimi in ljubečimi ljudmi. Želimo si, da skupaj vstopimo v novo vrtčevsko leto z zavedanjem, da je vrtec naš drugi dom, kjer se razumemo le, če se spoštujemo, podpiramo, če upoštevamo pravila in če vemo, da smo na nek način enaki, ker si vsi želimo varnosti in znanj, pa vendar vsak po svoje svojstveni in raznoliki… in ravno zaradi tega tako zanimivi in enkratni. SRČNO UPAMO, da si vse to želite tudi vi! Pridružite se nam, podajte roko Sončku in Škratu na mavričnih krilih ter skupaj poletimo novim uspehom, spominom nasproti.

Dobrodošli prav vsi!

 

Ravnateljica

mag. Bernardka Sopčič

 


VIRTUALNI OGLED VRTCA


Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA, ENOTA VRTEC

Glavni trg 1, 3313 Polzela


Ravnateljica:

Bernardka SOPČIČ / Tel.: (03) 703-31-00


Pomočnica ravnateljice:

Sabina POSEDEL / Tel.: (03) 572-20-18


Tajništvo:

Alenka Strašek, Andreja TRBEŽNIK / Tel.: (03) 703-31-00


Računovodstvo:

Andreja Kumer / Telefon : (03) 703-31-15

Ivanka Kramer/ Telefon: (03) 703-31-21

Faks: (03) 572-01-35

Elektronski naslov: tajnistvo-os.polzela1@siol.net

Transakcijski račun: 01373-6030675312

ID. ŠT. ZA DDV: SI33941688


ENOTA VRTEC POLZELA

Glavni trg 1, 3313 Polzela

03 572 20 18 I 041 620 729 (od 7.00 – 15.00),


PODRUŽNICA ANDRAŽ

Andraž nad Polzelo 158, 3313 Polzela

Gsm: 051 264 117 (od 6.30 – 15.00).


Poslovni čas, uradne ure

Ravnateljica : vsak ponedeljek od 7.30-9.00

Pom. ravnateljice (vrtec) : 7.30-8.30 in 13.30-14.30

 

Tajništvo : 7.30-8.30 in 13.00-14.00

 

Računovodstvo : 7.30-8.30 in 13.00-15.00

Izven navedenega časa smo dosegljivi po e-pošti.

 

POSLOVNI ČAS VRTCA POLZELA: od 5.15 do 16.00

POSLOVNI ČAS VRTCA ANDRAŽ : od 5.45 do 15.30

Poslovni čas vrtca smo določili na osnovi potreb staršev, razvidnih iz prijavnice, ki velja za vsako šolsko leto posebej.


Poslanstvo

Spodbujamo pozitivno energijo in vedro razpoloženje med vsemi zaposlenimi.
Želimo dobro počutje vseh otrok, zato si prizadevamo za vsakega posebej, da vrtec spozna, se nanj postopno navadi in da v tem času tudi mi spoznamo otroka in starše, kar je pogoj za uspešno sodelovanje.

Posebno pozornost namenjamo otrokom s posebnimi potrebami.
Razvijamo zdrav življenjski slog z veliko gibanja, plesa, bivanja na prostem, uravnoteženo zdravo prehrano z veliko tekočine, sadja in zelenjave.
Skrbimo za živahen in dinamičen utrip, kjer se vedno kaj zanimivega dogaja in lahko otroci razvijajo in uresničujejo svoje interese, nagnjenja, potrebe na mnogo različnih načinov.
Vsakemu otroku omogočimo, da se izrazi na svoj – izviren način.

Smo vrtec, ki je pozitivno naravnan za timsko delo, odprto komunikacijo, spremembe sprejemamo kritično in postopno, imamo velik interes za izobraževanje, iskanje novih uspešnih poti, ki ugotavljajo in zagotavljajo kakovost življenja otrok v vrtcu.


VREDNOTE

Vodilna vrednota so pristni medsebojni odnosi, ki omogočajo sodelovalnost in krepitev vsakega posameznika kot celovite osebnosti.

1. Družino spoštujemo in cenimo družino, njeno poreklo in svetovni nazor. Vrtec noče in ne more prevzeti vloge družine, lahko je le pomoč staršem pri varstvu in vzgoji njihovih otrok. Cilje lahko dosegamo le s simetričnim sodelovanjem vzgojiteljev in staršev.

2. Razvijanje odnosa do sebe in drugih (varnost, sprejetost, spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, strpnost)
V današnjem potrošniškem svetu je težko biti dosleden, težko je počakati, deliti, ne imeti vsega. V vrtcu, v družbi vrstnikov, se te vrednote spontano oblikujejo. Zaposleni se trudimo zadovoljiti otrokove temeljne potrebe po varnosti, sprejetosti, po igri. Ob vsem tem pa otroci pridobivajo dragocene življenjske izkušnje in pozitivno samopodobo.

3. Narava, zdravje, gibanje (EKO, ZDRAV, FIT vrtec)

Naša prednost in posebnost je življenje v naravi, z naravo in za naravo. Otrokom omogočamo veliko bivanja v naravi, saj nam to omogoča naše geografsko poreklo. Otroci se učijo naravo spoštovati, čutiti in ohranjati. Ob neposrednem stiku z naravo si privzgojijo pozitivne življenjske navade, omogočeno jim je gibanje v naravnem okolju, spoznavajo odvisnost in povezanost vsega v naravi.

4. Prijateljstvo, zaupanje, iskrenost, delavnost vse to poskušamo živeti. Najboljši vzgled je dober vzgojitelj.

5. Kompetentnost, ustvarjalnost


CILJI VRTCA

1. člen Zakona o vrtcih: Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih.

Razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah.

Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja.

Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja.

Spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja.

Posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja.

Spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja.

Razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.


EU GDPR

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

PRAVILNIK O ZBIRANJU, OBDELAVI IN ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV