Svet staršev

Svet-starsev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisniki sveta staršev

Svet staršev vrtca je posvetovalni organ ravnateljice in vzgojiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.
Člani   sveta staršev vrtca v. šol. I. 2022/23

dd.

ime in priimek

1

TJAŠA KOBAL

2

NEJA ŠAMEC

3

LUKA VERDNIK
           4 NIKA KOLAR

5

ALEŠ KOBLIČ

6

SAŠA DUŠIČ

7

ANA JEVŠNIK VREČER

8

MARKO SITAR
           9 LUKA ŠPOLJAR

10

TANJA VIDIC GORŠAK

11

KLAVDIJA BEZJAK

12

GREGOR LAJLAR

13

UROŠ KRISTAN

14

MAJA JAKOB

15

PETRA MEH

16

UROŠ ZABUKOVNIK

 

 

ROKOVNIK ZA SEJE SVETA STARŠEV

– 3x letno (september, dec./jan.,maj)