Svet staršev

Svet-starsev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisniki sveta staršev

Svet staršev vrtca je posvetovalni organ ravnateljice in vzgojiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.
Člani   sveta staršev vrtca v. šol. I. 2023/24

dd.

ime in priimek

1

Brlečič Špela 

2

Steiner Albreht Maja 

3

Kobal Tjaša 
           4 Šamec Neja 

5

Stebernak Klemen 

6

Koblič Aleš 

7

Juvan Saša 

8

Kolar Nika 
          9 Turnšek Klara 

10

Vrečer Jevšnik Ana 

11

Špoljar Luka 

12

Goršak Vidic Tanja 

13

Zagoričnik Čuk Suzana 

14

Bezjak Klavdija 

15

Brezovnik Blaž 

16

Tomislav Tomc  

 

 

ROKOVNIK ZA SEJE SVETA STARŠEV

– 3x letno (september, dec./jan.,maj)