Svet staršev

Svet-starsev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisniki sveta staršev

Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev vrtca 23. 10. 2017

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev vrtca 6. 3. 2018

Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev vrtca 30. 8. 2017

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev vrtca 15. 2. 2017

 

Svet staršev vrtca je posvetovalni organ ravnateljice in vzgojiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.
Člani   sveta staršev vrtca v. šol. I. 2019/20

dd.

ime in priimek

1

TJAŠA PETKOVŠEK

2

KLAVDIJA BIZJAK

3

PETRA TEVŽIČ

4

 UROŠ KRISTAN

5

MAJA JAKOB

6

GREGOR LAJLAR

7

ALENKA REBERNIK

8

ALEN OŽIR

9

TADEJA KOLMAN

10

ALJA LESJAK

11

NINA ZELENŠEK

12

JAN KOREN

13

KATARINA PUCELJ

14

BOJAN KRIVEC

15

MONIKA BLAGOTINŠEK

16

PETRA MEH GROBELNIK

 

ROKOVNIK ZA SEJE SVETA STARŠEV

– 3x letno (september, dec./jan.,maj)