OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Obogatijo življenje in delo v vrtcu. Namenjene so dopolnjevanju potreb in interesov otrok in staršev ter pestrejši izbirivsebin.
Obogatitveni programi se bodo izvajali v dopoldanskem času. Vsebina programov je opredeljena v letnih načrt ih posameznih oddelkov.

Class Start

Pevski zbor - za otroke od 5 do 6 let

Orffova instrumentalno – gibalna vzgoja

Sistematično izvajanje FIT didaktičnih iger

feat-icon

Škratova knjižnica

Angleščina za predšolske otroke

feat-icon

Škratova bralna značka

Plavalni tečaj

Zobozdravstvena vzgoja in preventiva

Ekofrajer –mladi naravoslovec

Mediacija

LEGO ROBOTKI

Plesno opismenjevanje

prometna vzgoja

Joga

Ciciban planinec

Spretni prstki

Gibalček