ZDRAVJE V VRTCU

Tudi v letošnjem šolskem letu je bil naš vrtec vključen v program Zdravje v vrtcu, ki je podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in je usmerjen v vse ciljne skupine v vrtcu (otroke, starše, zaposlene v vrtcu). S sodelovanjem v programu želimo oblikovati zdravo in varno okolje, ki bo pozitivno vplivalo na krepitev in ohranjanje našega zdravja in zdravja otrok. Z vsebinami želimo spodbuditi, da bi se vsakodnevno odločili za zdrav način življenja na vseh področjih, ki vplivajo na kvaliteto zdravja.
Kljub temu, da je bilo letošnje leto nekoliko krajše zaradi zaprtja vrtca, smo v vseh skupinah v okviru programa izvajali različne aktivnosti. Vzgojitelji smo se trudili, da so se otroci in starši ob ponovni vrnitvi v vrtec dobro počutili. Z izvajanjem vseh
preventivnih ukrepov in ozaveščanjem otrok smo poskušali ustvariti čimbolj varno in zdravo okolje v katerem se vsi dobro počutimo.
Rdeča nit programa v tem šolskem letu je bila tema POČUTIM SE DOBRO. Kaj več oprogramu, si lahko preberete na spletni strani: http://www.nijz.si/zdravje-v-vrtcu .
V skupinah so se izvajale dejavnosti in vsebine iz različnih področij:

o Zdrava prehrana

o Varno v prometu/na igrišču
o Duševno zdravje
o Gibanje
o Zdrav način življenja
o Svetovni dnevi povezani z zdravjem
o Medgeneracijsko sodelovanje
o Narava in varovanje okolja
o Varno s soncem

Dobro počutje otrok v vrtcu je osnovno vodilo vsakega vzgojitelja. Zavedamo se, kako zelo je to pomembno za otroka in njegovo družino ter tudi za nas vzgojitelje. V vrtcu smo skozi celo leto izvajali različne aktivnosti v okviru programa Zdravje v vrtcu.

 PRAVLJIČNA JOGA ZA OTROKE
 KOLESARJENJE
 GOZDNA IGRALNICA
 ZELIŠČA IN IZDELKI IZ NJIH
 ZIMSKI ŠPORTI
 RUMENI IN RDEČI METULJ – ČISTE ROKE

 ZELO LAČNA GOSENICA
 MOJE TELO
 LOČEVANJE ODPADKOV V NAŠI IGRALNICI
 NA KEMETIJI JE LEPO
 PRI ZOBOZDRAVNIKU
 VARNO S SONCEM
 OSTAL BOM ZDRAV
 TEK ZA ZDRAVJE
 LUTKE PRI NAS NA OBISKU
 TEDEN DRUŽABNIH IGER
 LEGO KOTIČEK
 MOJ PRIJATELJ
 IGRA Z NARAVNIM MATERIALOM
 SKAKANJE PO NTC POLIGONU
 ČUSTVA SO NAŠE PRIJATELJICE
 DAN ZA PESMICO
 VODNI PARK V VRTCU
 ŠPORTNE IGRE

Preko fotografij si lahko ogledate nekaj utrinkov dejavnosti, ki smo jih izvajali v našem vrtcu v okviru programa.

Koordinatorka programa: Ema Kotnik

ZDRAVJE V VRTCU 2021
Tags: