ŠOLSKI EKOVRT

V Vrtcu Polzela imamo že dolga leta vrt. V šol. letu 2016/17 pa smo želeli z vključitvijo v nacionalni  program »Šolski ekovrt«, ki ga koordinira Inštitut za trajnostni razvoj (ITR), pristopiti k našemu vrtu bolj organizirano, povezano ter v duhu zavestnega ekološkega pristopa.

Vrt je naše najbližje naravno okolje za raziskovanje in izkušenjsko učenje. Vrt opazujemo in skrbimo zanj v vseh štirih letnih časih. Naš ekovrt sestavlja 5 okroglih (tri zelenjavne, zeliščna gredica ter gredica z jagodami) in 3 pravokotne grede (sibirske borovnice in ognjič).

Pri pripravi gred (pobiranje kamnov, sekancev, rahljanje prsti, gnojenje), sajenju, sejanju in skrbi zanje (zalivanje, pletje) sodelujejo vsi oddelki, od najmlajših, ki so v prvi vrsti predvsem opazovalci, do predšolskih otrok.

Z ekovrtom poskušamo otrokom približati pridelovanje domačih vrtnin in s tem tudi skrb za naravo, jim omogočiti rokovanje z vrtnim orodjem ter doživljanje vrta in rastlin z vsemi čutili. Pomembno in v zadovoljstvo nam je, ko vidimo, kako se otroci veselijo svojih pridelkov, ki jih lahko sami pobirajo, tipajo, vonjajo, tudi okušajo.

Sledimo temeljnjim načelom ekovrtnarjenja, in sicer uporabljamo ekološka ali kemično netretirana semena, rastline gnojimo z organskimi gnojili, pri gojenju rastlin upoštevamo izdelan načrt kolobarjenja. V vrtu ne uporabljamo nobenih kemično-sintetičnih mineralnih gnojil in pesticidov. Imamo kompostnik, ki ga pridno polnimo po priporočilih za kompostiranje. Trajnostno gospodarimo z vodo, saj za zalivanje uporabljamo deževnico, ki se zbira v zbiralniku. Tudi vrtec v Andražu ima svojo gredico.

Oktobra 2017 smo prejeli znak Šolski ekovrt, jeseni 2019 smo znak obnovili. Na to smo zelo ponosni. Prejetje in obnovitev znaka pomenita potrditev za dobro dosedanje delo ter obvezo za naprej, da bomo vrt še naprej ustrezno negovali in ga čim bolj vključevali v celoten program vrtčevskega dela.

Veljavnost znaka ŠEV smo letos obnovili, in to že drugič. Priznanje, ki ga podeljuje Društvo Šolski ekovrtovi, smo prejeli na jesenskem seminarju, ki je potekal 10. novembra 2021 prek Zoom-a. Na seminarju smo naš ekovrtiček in dosedanje delo v okviru vrta tudi predstavili.

 

Več o projektu na povezavi: http://www.solskiekovrt.si/

 

Zapisala: vzg. Simona Brglez, mentorica ŠEV v vrtcu

ŠOLSKI EKOVRT
Tags: