ZDRAV VRTEC – POČUTIM SE DOBRO

V šolskem letu 2019/20 smo v okviru projekta ZDRAV VRTEC izvajali številne dejavnosti, ki so krepile
celostno zdravje naših otrok.
Svoje telo smo okrepili z matematičnim-gibalnim poligonom, izvajali smo KindyRoo vadbo pod
mentorstvom ga. Mojce Kidrič, udeležili smo se teka pod imenom »Vrtec teče do medalje«, aktivno
obeležili teden brez multimedije in ga povezali s FIT gibanjem. Prav tako nismo pozabili na naše
pridne čebelice, ter ptice v našem okolju, ki smo jih preko celega leta skrbno hranili in opazovali
njihove navade. Posluževali smo se izletov v park Šenek, izvedli pohod z lučkami, spoznavali kmečko
dvorišče, pripravili pevski in orffov koncert za otroke in starše, kolesarili po našem novem dvorišču,
delno izvedli plavalni tečaj, ter spoznavali poklic gasilca, policista in zobozdravnice. V svoji vsakdanji
rutini smo skrbeli za zdravo prehrano in zdrave zobke, pravilno umivanje rok, ter osebno higieno, z
jogo krepili duševno zdravje otroka, ipd. Preko EKO projekta, ki je tesno povezan z ZDRAVIM
VRTCEM smo dodali še čistilne akcije, ločeno zbiranje odpadkov, urejanje naših gredic, spoznavali
lastnosti vode v vseh agregatnih stanjih, izdelovali smo si zdrave in okusne napitke – limonade,
bezgov in čaj. Po epidemiji smo dali velik poudarek razkuževanju površin in igrač, ter osebni higieni, ki
smo jo začinili z otroško igro.
Z vsemi dejavnostmi smo vzpostavili dobro sožitje, poskrbeli za zdrave pogoje in zadovoljstvo vseh, ki
smo vključeni v naše delo: otroci, vzgojiteljice in starši.

Tags: