Svet staršev

Svet-starsev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisniki sveta staršev

Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev vrtca 23. 10. 2017

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev vrtca 6. 3. 2018

Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev vrtca 30. 8. 2017

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev vrtca 15. 2. 2017
Poslovnik o delu Sveta staršev OŠ Polzela, februar 2014

 

Svet staršev vrtca je posvetovalni organ ravnateljice in vzgojiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.
Člani   sveta staršev vrtca v. šol. I. 2017/18

dd.

ime in priimek

1

ALENKA PLETERSKI

2

ALEN OŽIR

3

 TADEJA KOLMAN

4

JAN KOREN

5

DIANA KIRBIŠ

6

NINA ZELENŠEK

7

BOJAN KRIVEC

8

MIHA BRAČKO

9

PETRA STVARNIK

10

TJAŠA KOBAL ANŽUR

11

ROK BASTL

12

ALEKSANDRA HUDOURNIK

13

ANA POVŠE

14

DANIJEL JOSIĆ

15

LIDIJA KRK

16

SANJA TURNŠEK

 

ROKOVNIK ZA SEJE SVETA STARŠEV

– 3x letno (september, dec./jan.,maj)