Svet staršev

Svet-starsev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisniki sveta staršev

Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev vrtca 23. 10. 2017

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev vrtca 6. 3. 2018

Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev vrtca 30. 8. 2017

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev vrtca 15. 2. 2017
Poslovnik o delu Sveta staršev OŠ Polzela, februar 2014

 

Svet staršev vrtca je posvetovalni organ ravnateljice in vzgojiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.
Člani   sveta staršev vrtca v. šol. I. 2018/19

dd.

ime in priimek

1

UROŠ KRISTAN

2

MARTINA LUJANAC

3

GREGOR LAJLAR

4

ALENKA REBERNIK

5

ALEN OŽIR

6

TADEJA KOLMAN

7

DIANA KIRBIŠ

8

NINA ZELENŠEK

9

JAN KOREN

10

BOJAN KRIVEC

11

KATARINA PUCELJ

12

PETRA STVARNIK

13

TJAŠA KOBAL ANŽUR

14

ROK BASTL

15

KATJA DUŠIČ

16

SABINA TIČ

 

ROKOVNIK ZA SEJE SVETA STARŠEV

– 3x letno (september, dec./jan.,maj)