Projekti, naloge, program

Projekti, naloge, program

 PROJEKTI ZA VSE OTROKE

 • Ekovrtec skupaj z ekošolo – projekt kot način življenja od vrtca do konca osnovne šole.
 • Podprojekti:
–         ZDRAV VRTEC – državni projekt
–         FIT PROGRAM – mednarodni projekt »Svet gibanja, svet veselja«
 • Iz vrtca v šolo – v vrtcu in 1. triletju osnovne šole. Vsebuje:
–         spodbujanje bralnega interesa in strategije za predhodno opismenjevanje
–         medsebojna srečanja in obiski
–         skupne prireditve, medsebojni nastopi
–         obiski knjižnic
 
PREDNOSTNE NALOGE VRTCA – NALOGE KURIKULUMA
STALNA PREDNOSTNA NALOGA VRTCA JE
SKRB ZA KAKOVOST
 • CELOSTNI RAZVOJ OTROKA
 • kompetentni in ustvarjalni otrok – razvijanje otroka kot celovite, ustvarjalne osebnosti na osnovi diagnostičnega načrtovanja, spremljanja in vrednotenja razvoja ključne strategije: projektno delo in medpodročno povezovanje, eksperimentalno in raziskovalno delo, poudarek na govoru in branju udeležencev v procesu; NTC učenje in razvoj GIBALNIH spretnosti
 • naravoslovje v povezavi z razvijanjem jezikovnih kompetenc
ključne strategije: urejanje in opazovanje eko vrta v vseh letnih časih, razvijanje dnosa do narave; negovanje dialoga in pravilnega govora, spodbujanje domišljije preko godb, pravljic-simulacije, lutke, gledališka dejavnost itd.
 • IKT kompetenca (projekt E-vrtec)-smiselno vključevanje računalnika v vzgojno delo v povezavi s šolo
 • vzgojno področje – socializacija
ključne strategije: razvijanje kakovostne komunikacije na vseh ravneh, mediacija, socialne igre, tehnike sproščanja, Medved Zdravko…
 • okrepitev zobne preventive
 
 
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
 • Obogatijo življenje in delo v vrtcu.
 • Namenjene  so dopolnjevanju potreb in interesov otrok in staršev ter pestrejši izbiri vsebin.
 • Obogatitveni programi se bodo izvajali v dopoldanskem času. Vsebina programov je opredeljena v letnih načrtih posameznih oddelkov.
Vrste dejavnosti:
–         Pevski zbor – za otroke od 4 do 6 let
–         Orffova instrumentalno-gibalna vzgoja
–         Sistematično izvajanje FIT didaktičnih iger
–         Plesna dejavnost
–         Škratova knjižnica
–         Vrtiljak dejavnosti
–         Angleščina za predšolske otroke
–         Cici predšolska bralna značka – za otroke 2. starostnega obdobja
–         Plavalni tečaj (financirano s strani staršev, sklada vrtca in občine) – za otroke od 5 do 6 let
–         Zobozdravstvena vzgoja in preventiva – za otroke od 4 do 6 let
–         Mladi naravoslovec
DODATNI PROGRAMI
Izvajajo se izven dnevne vzgoje in varstva. Vanje so vključeni otroci od 4. do 6. leta.
 • Tečaj angleškega jezika (financirano s strani staršev) – zunanji izvajalci
 • Fit klub
 • Ciciban planinec – za otroke od 4 do 6 let
VSI BOMO SKUPAJ
 
 • na izletu na Gori Oljki in jesenskem srečanju (sept. /okt. ),
 • na dobrodelnem koncertu,
 • v veselem, pravljičnem decembru,
 • na pustni zabavi,
 • v mesecu družine, ko bomo v vrtec povabili tudi svoje družine,
 • skupaj s šolo na Ekodnevu na prireditvi Šport špas skupaj z zaključno FIT prireditvijo na zaključni prireditvi, ko se bomo poslavljali in veselili poletja.

 

VARNO S SONCEM

 

varno-s-soncemvarno_s_soncem

 

 

 

 

 

 

 

Povezava  –  Nacionalni inštitut za javno zdravje