Učiteljici ga. Manca in Mateja, sta povabili predšolske otroke na druženje s šolarji. Namen druženja je bil, preko iger spoznati delček doživljanja in funkcioniranja gluhih in slepih. Otroci so v dvojici reševali naloge s prevezanimi očmi, poskušali risati, keglati, tipati različne predmete, hoditi, prestopati preko ovir, spoznali so tudi Braillovo pisavo in slikanice za slepe in slabovidne. Po zaključenem srečanju pa so se dejavnostim pridružili še mlajši, ki so se tudi vključili v dejavnosti.

Vzg. Vesna Hriberšek
DRUŽENJE s šolarji
Tags: