matematični vrtiljak in cici matematika

Cici vesela matematika je zelo oživela v našem oddelku. Kot učna enota je bila otrokom najprej predstavljena kot Matematični vrtiljak, ki smo ga izvajali v vseh oddelkih. Ker pa so v našem oddelku otroci pokazali veliko željo po spoznavanju tega področja, smo tem mesecu načrtno in postopno začeli intenzivno spoznavati matematiko, kot del našega življenja. Otroci se seznanjajo s področjem matematike izhajajoč iz aktivne vloge učečega.
Otroci so se preko aktivnega učenja, opazovanja, manipuliranja z različnimi predmeti seznanili s geometrijskimi telesi, liki ter barvami. Vse kar jih obdaja so poskušali razvrščati, ugotoviti kakšnih oblik je predmet, kakšne barve, kaj je težje – lažje, večje -manjše, pri tem pa so tudi šteli ter primerjali in prirejali… Pri dejavnostih so bili in so zelo aktivni, radovedni, kot skupina pa iščejo in rešujejo miselne izzive…ki pa jih nato tudi skupaj rešijo-rešimo…
Vzg. Vesna in Martina z otroki oddelka 15
matematični vrtiljak in cici matematika
Tags: