EKOVRT VRTEC

ŠOLSKI EKOVRT

 

V Vrtcu Polzela imamo že dolga leta vrt. V šol. letu 2016/17 pa smo želeli z vključitvijo v nacionalni  program »Šolski ekovrt«, ki ga koordinira Inštitut za trajnostni razvoj (ITR), pristopiti k našemu vrtu bolj organizirano, povezano ter v duhu zavestnega ekološkega pristopa.

Vrt je naše najbližje naravno okolje za raziskovanje in izkušenjsko učenje. Vrt opazujemo in skrbimo zanj v vseh štirih letnih časih. Naš ekovrt sestavljajo tri zelenjavne in zeliščna gredica ter gredica z jagodami. (slika vrta, zeliščna greda)

Pri pripravi gred (pobiranje kamnov, sekancev, rahljanje prsti, gnojenje), sajenju oz. sejanju in skrbi zanje (zalivanje, pletje) sodelujejo vsi oddelki, od najmlajših, ki so v prvi vrsti predvsem opazovalci, do predšolskih otrok. (slike priprava gred)

Z ekovrtom poskušamo otrokom približati pridelovanje domačih vrtnin in s tem tudi skrb za naravo, jim omogočiti rokovanje z vrtnim orodjem ter doživljanje vrta in rastlin z vsemi čutili. Pomembno in v zadovoljstvo nam je, ko vidimo, kako se otroci veselijo svojih pridelkov, ki jih lahko sami pobirajo, tipajo, vonjajo, tudi okušajo. (slike pobiranja paradižnika, zelišč)

Sledimo temeljnjim načelom ekovrtnarjenja, in sicer uporabljamo ekološka ali kemično netretirana semena, rastline gnojimo z organskimi gnojili, pri gojenju rastlin upoštevamo izdelan načrt kolobarjenja. V vrtu ne uporabljamo nobenih kemično-sintetičnih mineralnih gnojil in pesticidov. V tem letu smo pridobili tudi nov kompostnik, ki ga pridno polnimo po priporočilih za kompostiranje. V jeseni je svojo gredico dobil tudi vrtec v Andažu.

Oktobra 2017 smo prejeli znak Šolski ekovrt, na kar smo zelo ponosni. Prejetje znaka pomeni potrditev za dobro dosedanje delo ter obvezo za naprej, da bomo vrt še naprej ustrezno negovali in ga čim bolj vključevali v celoten program vrtčevskega dela. (slika znaka ŠEV)

 

Več o projektu na povezavi:   ŠOLSKI EKOVRT

 

Zapisala: vzg. Simona Brglez, mentorica ŠEV v vrtcu

 

Tags: